Boligvelger

Etg. 1 Ant. rom BRA Uteplass Areal
uteplasser
Våtrom Sportsbod Garasje-
plass
Pris
leilighet
Seksjonert
areal
Felleskost
pr.mnd.
Dokument-
avgift
Tinglysnings-
gegyr
Oppstartskap.
sameie
Omkost. Pris inkl.
omkost.
Status
L10 3 66,4 m2 Mark Terrasse 16,9 m2 1 Bad med vaskenisje 5,0 m2 1 88,3 m2 2 296,- 5 100,- 1 342,- 10 000,- 16 442,- solgt
L11 3 71,2 m2 Mark Terrasse 17,0 m2 1 Bad med vaskenisje 5,0 m2 1 93,2 m2 2 425,- 5 400,- 1 342,- 10 000,- 16 742,- solgt
L12 4 71,3 m2 Mark Terrasse 17,0 m2 1 Bad med vaskenisje 5,0 m2 1 4 440 000,- 93,3 m2 2 426,- 5 400,- 1 342,- 10 000,- 16 742,- 4 456 742,- reservert
L13 4 71,3 m2 Mark terrasse 17,0 m2 1 bad med vaskenisje 5,0 m2 1 93,3 m2 2 426,- 5 400,- 1 342,- 10 000,- 16 742,- solgt
L14 2 64,1 m2 Mark terrasse 8,7 m2 1 Bad med vaskenisje 5,1 m2 1 3 995 000,- 77,9 m2 2 025,- 4 520,- 1 342,- 10 000,- 15 862,- 4 010 862,- ledig
L15 2 58,3 m2 Terrasse 42,8 m2 1 bad med vaskenisje 5,5 m2 1 106,6 m2 2 772,- 6 550,- 1 342,- 10 000,- 17 892,- solgt
L16 2 61,1 m2 Terrasse 43,3 m2 1 bad med vaskenisje 5,5 m2 1 3 890 000,- 109,9 m2 2 858,- 6 400,- 1 342,- 10 000,- 17 742,- 3 907 742,- ledig
Etg. 2 Ant. rom BRA Uteplass Areal
uteplasser
Våtrom Sportsbod Garasje-
plass
Pris
leilighet
Seksjonert
areal
Felleskost
pr.mnd.
Dokument-
avgift
Tinglysnings-
gegyr
Oppstartskap.
sameie
Omkost. Pris inkl.
omkost.
Status
L20 3 66,4 m2 Balkong 14,0 m2 1 bad med vaskenisje 5,0 m2 1 85,4 m2 2 306,- 4 950,- 1 342,- 10 000,- 16 292,- solgt
L21 3 71,2 m2 Balkong 17,3 m2 1 bad med vaskenisje 5,0 m2 1 93,5 m2 2 436,- 5 450,- 1 342,- 10 000,- 16 792,- solgt
L22 4 71,3 m2 Balkong 14,4 m2 1 bad med vaskenisje 5,0 m2 1 90,7 m2 2 359,- 5 260,- 1 342,- 10 000,- 16 602,- solgt
L23 4 71,3 m2 Balkong 16,5 m2 1 bad med vaskenisje 5,6 m2 1 93,4 m2 2 429,- 5 420,- 1 342,- 10 000,- 16 762,- solgt
L24 2 64,1 m2 Balkong 8,8 m2 1 bad med vaskenisje 5,5 m2 1 4 090 000,- 78,4 m2 2 039,- 4 550,- 1 342,- 10 000,- 15 892,- 4 105 892,- ledig
L25 3 67,0 m2 Hage/Terrasse 65,1 m2 1 bad med vaskenisje 5,6 m2 1 137,7 m2 3 581,- 7 990,- 1 342,- 10 000,- 19 332,- solgt
L26 3 71,2 m2 Hage/Terrasse 58,9 m2 1 bad med vaskenisje 5,6 m2 1 135,7 m2 3 529,- 7 870,- 1 342,- 10 000,- 19 212,- solgt
L27 3 71,2 m2 Hage/Terrasse 59,0 m2 1 bad med vaskenisje 5,6 m2 1 135,8 m2 3 351,- 7 880,- 1 342,- 10 000,- 19 222,- solgt
L28 3 71,2 m2 Hage/Terrasse 61,2 m2 1 bad med vaskenisje 5,6 m2 1 4 770 000,- 138,0 m2 3 588,- 8 000,- 1 342,- 10 000,- 19 342,- 4 789 342,- ledig
L29 3 65,2 m2 Hage/Terrasse 55,2 m2 1 bad med vaskenisje 5,6 m2 1 4 355 000,- 126,0 m2 3 276,- 7 310,- 1 342,- 10 000,- 18 652,- 4 373 652,- ledig
Etg. 3 Ant. rom BRA Uteplass Areal
uteplasser
Våtrom Sportsbod Garasje-
plass
Pris
leilighet
Seksjonert
areal
Felleskost
pr.mnd.
Dokument-
avgift
Tinglysnings-
gegyr
Oppstartskap.
sameie
Omkost. Pris inkl.
omkost.
Status
L30 3 66,4 m2 Balkong 16,5 m2 1 bad med vaskenisje 5,0 m2 1 87,9 m2 2 285,- 5 100,- 1 342,- 10 000,- 16 442,- solgt
L31 3 71,2 m2 Balkong 17,3 m2 1 bad med vaskenisje 5,3 m2 1 93,8 m2 2 439,- 5 440,- 1 342,- 10 000,- 16 782,- solgt
L32 4 71,3 m2 Balkong 17,3 m2 1 bad med vaskenisje 5,3 m2 1 93,9 m2 2 442,- 5 450,- 1 342,- 10 000,- 16 792,- solgt
L33 4 71,3 m2 Balkong 15,7 m2 1 bad med vaskenisje 5,3 m2 1 92,3 m2 2 400,- 5 360,- 1 342,- 10 000,- 16 702,- solgt
L34 2 64,1 m2 Balkong 10,4 m2 1 bad med vaskenisje 5,0 m2 1 79,5 m2 2 067,- 4 620,- 1 342,- 10 000,- 15 962,- solgt
L35 3 67,0 m2 Balkong 15,8 m2 1 bad med vaskenisje 5,0 m2 1 87,8 m2 2 283,- 5 090,- 1 342,- 10 000,- 16 432,- solgt
L36 3 71,2 m2 Balkong 17,3 m2 1 bad med vaskenisje 5,0 m2 1 93,5 m2 2 431,- 5 430,- 1 342,- 10 000,- 16 772,- solgt
L37 4 95,6 m2 Balkong 18,1 m2 2 bad med vaskenisje 5,6 m2 1 119,3 m2 3 102,- 6 920,- 1 342,- 10 000,- 18 262,- solgt
L38 4 113,3 m2 Balkong 16,3 + 25,2 m2 2 bad + vaskerom 6,1 m2 1 160,9 m2 4 360,- 7 880,- 1 342,- 10 000,- 19 222,- solgt
Etg. 4 Ant. rom BRA Uteplass Areal
uteplasser
Våtrom Sportsbod Garasje-
plass
Pris
leilighet
Seksjonert
areal
Felleskost
pr.mnd.
Dokument-
avgift
Tinglysnings-
gegyr
Oppstartskap.
sameie
Omkost. Pris inkl.
omkost.
Status
L40 4 110,5 m2 Terrasse/balkong 49,9 / 18,8 m2 2 bad + vaskerom 6,2 m2 1 185,4 m2 4 821,- 10 760,- 1 342,- 10 000,- 22 102,- solgt
L41 4 97,30 m2 Balkong 16,7 m2 2 bad + vaskerom 5,6 m2 1 119,6 m2 3 370,- 6 940,- 1 342,- 10 000,- 18 282,- solgt
L45 3 67,0 m2 Balkong 15,8 m2 1 bad med vaskenisje 5,0 m2 1 87,8 m2 2 283,- 5 090,- 1 342,- 10 000,- 16 432,- solgt
L46 3 71,2 m2 Balkong 11,5 m2 1 bad med vaskenisje 5,0 m2 1 87,7 m2 2 281,- 5 085,- 1 342,- 10 000,- 16 427,- solgt
L47 4 95,6 m2 Balkong 26,0 m2 2 bad + vaskerom 5,3 m2 1 126,9 m2 3 300,- 7 360,- 1 342,- 10 000,- 18 702,- solgt
L48 4 113,3 m2 Balkong 24,1 m2 2 bad + vaskerom 5,6 m2 1 143,0 m2 3 718,- 8 295,00 ,- 1 342,- 10 000,- 19 637,- solgt
Etg. 5 Ant. rom BRA Uteplass Areal
uteplasser
Våtrom Sportsbod Garasje-
plass
Pris
leilighet
Seksjonert
areal
Felleskost
pr.mnd.
Dokument-
avgift
Tinglysnings-
gegyr
Oppstartskap.
sameie
Omkost. Pris inkl.
omkost.
Status
L55 4 90,90 m2 Balkong 20,3 m2 2 bad + vaskenisje 5,3 m2 1 116,5 m2 3 029,- 6 650,- 1 342,- 10 000,- 18 102,- solgt
L56 4 119,70 m2 Terrasse/balkong 50,2 / 22,5 kvm m2 2 bad + vaskerom 6,3 m2 1 198,7 m2 5 167,- 11 530,- 1 342,- 10 000,- 22 872,- solgt
GENERELT:

Dokumentavgift til staten samt tinglysningsgebyr for skjøte kommer i tillegg til kjøpesummen. Kjøpesummen er fast og skal ikke indeksreguleres for evt. prisstigning i byggeperioden.

GUNSTIGE BETALINGSBETINGELSER:

Forskudd på 10% av kjøpesummen innbetales ved utstedt garanti jf. Budstadoppføringsloven §12 (normalt ca. 1-2 mnd. etter kjøpstidspunkt). 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.

Beløpet må være fri kapital dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper fram til §47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, fortutsatt at de overstiger 1/2 R.beløpet. Driftsutgifter for kabel-TV og bredbånd ca. kr. 499,- pr. mnd. Resterende kjøpesum inkl. omkostninger forfaller til betaling 1 virkedag før overtakelse. Alle innbetalinger gjøres til vår oppgjørsmegler.

OFFENTLIGE GEBYRER:

Tinglysning av skjøte kr. 585,-
Tinglysningsgebyr pr. panteretsdokument kr. 585,-
Dokumentavgift til staten 2,5 % av tomteverdien etter seksjonert areal. Gebyr for utskrift av panteattest kr. 172,-

Første gangs innbetaling à konto fellesutgifter til sameiet. kr.10.000,-
Omkostninger inkl. etablering av sameiet pr. enhet kr. 5.000,-
Pliktig medlem av fremtidig velforening pr.enhet pr. mnd. kr. 150 ,-

De offentlige gebyrene og à konto til sameiet kommer i tillegg til kjøpesummen og skal innbetales til oppgjørsmegler.
Dokumentavgifter 2,5% av tomtens salgsverdi på tinglysningspunktet for den enkelte seksjon (seksjonert areal inkluderer uteplass og sortsbod) Det tas forbehold om endring i tomteverdien og doklumentavgiften på tinglysningspunktet.

Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politisk vedtak eller lovendringer. Kun stipulerte tall pr. nå.

FELLESUTGIFTER:

Felleskostander vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi og fordeles i henhold til vedtektene. Månedlige felleskostnader er stippluert til ca. kr. 26 pr.kvm sekjsonert areal for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at forsikring på bygget, strøm på fellesarealer serviceavtaler, avsetning til fremtidig vedlikehold, vaktmestertjenester som snømåking og renhold er inkludert samt kabel-TV og bredbånd. Endelig budsjett fastsettes på årsmøtet. Det tas forbehold i endringer i stipulerte felles- kostnader da dette er bassert på erfaringstall.

Fordelingsnøkkel for fordelig av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameiersbrøk (sekjonert areal). Selger vil engasjere vestbo eller lignende foretak som forretningsfører for sameiet. Kostnader for dette er tatt inn i budsjettet for felleskostander.

Ta kontakt

Lene Ellingsen Vikøyr
Lene Engelsen Vikøyr

T: 909 72 517
E: lene@boetablering.no

JA, JEG ER INTERESSERT

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om boligprosjekter og aktuelt fra Lønvarden Nord.

Kontakt oss
Personvern

Interesseskjema – Lønvardshøyden

Meld din interesse allerede nå, så holder vi deg oppdatert på prosjektet og inviterer deg til salgsstart.

Interesseskjema